STUDENT ASSOCIATION (SA) 學生會


Teacher in-charge 負責老師

MS. HO SUI SANG 何萃笙老師

 

Advisor 支援

MS. KWONG YIN YEE 鄺燕儀老師

MR. SAM KWOK HUNG 沈國雄老師

MR. SHIU LING FUNG蕭凌楓老師

MR. TONG TSZ HANG 唐子恆老師

MS. HO HIU FU 何曉芙老師

MS. WONG SING TING 黃星婷老師

 

Student Publication Advisor 出版

MS. TONG KIT SHAN 唐潔珊老師

 

Chinese New Year Bazaar Think Tank 年宵獎學戰團隊

MS. CHAN YIM MEI 陳豔薇老師 (i/c)

MR. WONG KWAI MAN 黃貴文老師

MS. WONG KWAI FONG 黃桂芳老師

MR. CHOI KAM HUNG 蔡錦雄老師

MS. POON MEI FUN 潘美芬老師

MR. SIN KAI CHUNG 冼啟聰老師

MR. WONG CHUNG CHIU 黃松照老師


President 主席

LOO TSZ HONG 盧梓康同學


Internal President 內務副主席

WONG LOK YI 王樂怡同學

External President 務副主席

CHAN CHUNG HEI 陳頌禧同學

 

Committee Members 內閣成員

CHAN WING YAN 陳穎欣同學

LAM HIU MAN 林曉雯同學

TAM TSZ NGAI 譚子毅同學

KONG KA KIT 鄺嘉傑同學

MA SHEK WANG 馬碩宏同學

CHEN KWOK HO 陳國豪同學

LEUNG SIK YU 梁錫宇同學

CHAN SUET YI 陳雪怡同學

LEUNG LAI WA 梁麗華同學

LAU YAN HEI 劉恩希同學

LI YAT LONG 李逸朗同學