TEACHING TEAM 20-21 教學團隊

Principal 校長

Mr. Law Wai Nam 羅偉南
 

Deputy Principals 副校長

Mr. Tse Chi Keung 謝志強
Ms. Wong Wai Shan 黃慧珊

Assistant Principal 助理校長

Ms. Chan Lai Shan 陳麗珊

Teaching Staff 教職員

Mr. Au Man Yung 區文勇
Mr. Chan Kin Wing 陳健榮
Mr. Chiu Kin Ying 趙健英
Mr. Choi Kam Hung 蔡錦雄
Mr. Choi Wai Yu, Wade 蔡偉裕
Mr. Chow Lok Man 周樂文
Mr. Fung Yat Wing 馮逸榮
Mr. Ho Chi Hang 何志行
Mr. Hsu Ting Lang 許庭朗
Mr. Hui Hung Hing 許鴻興
Mr. Kwok Chi Wai 郭志偉
Mr. Lai Ka Shing 賴嘉成
Mr. Lam Chi Shing 林志成
Mr. Lam Kin Ting 林建庭
Mr. Liu Chi Kai 廖智佳
Mr. Pang Chau Yan 彭就恩
Mr. Patrick Conant
Mr. Sam Kwok Hung 沈國雄
Mr. Sin Kai Chung 冼啟聰
Mr. So Hon Hang 蘇漢恒
Mr. Tang Kin Pong, David 鄧健邦
Mr. Tsang Tak Wing 曾德榮
Mr. Tsang Wai Fung 曾偉豐
Mr. Wong Ho Ming 王浩明
Mr. Wong Hon Kin 王漢堅
Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄
Mr. Wong Kwai Man 黃貴文
 

Ms. Chan Yim Mei 陳豔薇
Ms. Cheng Kar Lam 鄭嘉琳
Ms. Cheng Sau Chun 鄭秀珍
Ms. Cheung Wai Ki 張惠琪
Ms. Ho Hiu Fu, Eve 何曉芙
Ms. Ho Sui Sang, Fanny 何萃笙
Ms. Fu Bik Yuk 傅碧玉
Ms. Kung Ka Yee 貢家頤
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Ms. Kwong Yin Yee 鄺燕儀
Ms. Lai Hoi Ting 黎海婷
Ms. Law Yee Ki 羅漪琪
Ms. Lee Ching Yee 李靜儀
Ms. Lee Yin To 李延濤
Ms. Leung Chi Yan 梁芷銦
Ms. Leung Hung Shan 梁紅珊
Ms. Leung Lai Hing 梁麗卿
Ms. Musrat Bibi 馬詠姚
Ms. Suen Yuen Sin 孫琬茜
Ms. Tang Ho Ching 鄧浩菁
Ms. Tong Kit Shan 唐潔珊
Ms. Tsui Man Ling 徐敏玲
Ms. Tsui Yuen Yee 徐婉怡
Ms. Wong Kwai Fong 黃桂芳
Ms. Wong Man Kuen 王文娟
Ms. Wong Sing Ting 黃星婷
Ms. Yan Lai Fong 甄麗芳
Ms. Zhan Liuting 詹柳婷

Department Heads 科主任

Chinese 中文
English 英文
Mathematics 數學
Mathematics (Deputy) 數學(助理)
Liberal Studies 通識
Religious Studies 宗教教育
Ethics and Religious Studies 倫理與宗教
Art 視藝
BAFS 企業、會計、財務概論
Biology 生物
Chemistry 化學
Chinese History 中國歷史
Computer Literacy 電腦
Economics 經濟
Geography 地理
History 歷史
Information and Communication Technology 資訊及通訊科技
Integrated Science 綜合科學
Life & Society 生活與社會
Music 音樂 
Physical Education 體育
Physics 物理
Putonghua 普通話

Ms. Chan Yim Mei 陳豔薇
Ms. Musrat Bibi 馬詠姚
Mr. Wong Kam Hung 黃錦雄
Mr. Lai Ka Shing 賴嘉成
Mr. Lam Kin Ting 林建庭
Mr. Chow Lok Man 周樂文
Mr. Chow Lok Man 周樂文
Mr. Chiu Kin Ying 趙健英
Ms. Ho Sui Sang, Fanny 何萃笙
Mr. Wong Kwai Man 黃貴文
Ms. Wong Kwai Fong 黃桂芳
Ms. Hui Hung Hing 許鴻興
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Mr. Liu Chi Kai 廖智佳
Mr. Tsang Wai Fung 曾偉豐
Ms. Ho Hiu Fu, Eve 何曉芙
Ms. Kwok Wai Nga 郭慧雅
Mr. Choi Kam Hung 蔡錦雄
Ms. Yan Lai Fong 甄麗芳
Mr. Chow Lok Man 周樂文
Mr. Sam Kwok Hung 沈國雄
Mr. Chan Kin Wing 陳健榮
Ms. Tang Ho Ching 鄧浩菁

 

Teacher Librarian
圖書館教職員

 

Mr. Lai Kim Ping 黎劍平

 
 

Laboratory Technicians
實驗室技術員

 

Teaching Assistants
教學助理

Mr. Fung Wai Ching 馮唯正
Ms. Lam Man Ping 林曼萍

Ms. Lee Ting Yan 李庭欣
Ms. Tsang Ka Yin 曾嘉然

 

I.T. Technician
資訊科技職員

 

Office Staff
校務處職員

Mr. Wong Pak Yan 黃柏欣
Mr. Yeung Tsun 楊蓁
 

Mr. Ho Wing Chung 何詠聰     
Mr. Law Ka Kin  羅家健
Ms. Lai Oi Kam 黎愛琴
Ms. Kwok Kam Fung 郭金鳳
Ms. Kwok Yik Ting 郭奕婷
Ms. Tang Ka Man 鄧嘉雯